Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wanneer een lidmaatschap wordt opgezegd tijdens het lopende jaar zal het lidmaatschap, dus ook de contributie, doorlopen tot het einde van dat jaar.

Opzeggen kan schriftelijk of per mail. De ontvangst van de opzegging zal altijd worden bevestigd. Is dit niet het geval neem dan nogmaals contact op met:


Nadine Buil

Palsstraat 22

Millingen aan de Rijn

nadine.oev@gmail.com


Bankrelatie:

Rabobank Millingen aan de Rijn rek.nr.
NL 61 RABO  013  443  49  43

 

Ere-leden;

Leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en 25 jaar lid zijn van onze vereniging worden benoemd tot erelid. Een verzoek tot wijziging van het contributiebedrag van € 33.00 naar €20.00 dient door een erelid telefonisch of schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

 

Wanneer een actief erelid als bieleman, officier, ruiter of als lid van de schietsportafdeling gebruik wenst te maken van de gereduceerde ereledencontributie, zal deze reductie enkel betrekking hebben op de basiscontributie van O.E.V.

Jeugd Contributie:


SSC jeugd 10 t/m 15 jaar:

€52,00


SSC tot 18 jaar:                              

€77,00 per jaar incl. kaarten


Bielemannen jeugd:

€52,00 per jaar


Majorette Pompongroep:

€85,00 per jaar

 

Majorettes vanaf 9 jaar

€135,00 per jaar


Jeugdlid algemeen t/m 15 jaar:

€10,00                  


Incasso vier maal per jaar, 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december.
Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven vragen wij bovengenoemde data als betaaldata te hanteren.


Contributie:


Ereleden:
€ 20,00 per jaar


Niet actieve leden vanaf 16 jaar:
€33,00 per jaar


Ruiters:
€63,00 per jaar


Bielemannen:
€63,00 per jaar


Marketentster:

€63,00 per jaar


Officieren:
€63,00 per jaar


SSC van16 jaar t/m 23 jaar(tarief met studentenkorting):

€100,00 per jaar incl. kaarten


SSC-leden:
€95,00 per jaar


Incasso twee maal per jaar, 30 januari en 30 juni.